Detaljplan første felt

Hafrsby har  levert inn detaljplan for det første feltet som vi skal bygge ut på Madla. Feltet ligger i den sør-østre delen av planområdet, bak Madlaleiren og ned mot Revheimsveien.
Vi har, i godt samarbeid med kommunen fått planen 1.g behandlet og jobber nå for å få den 2.g behandlet i høst.

Her skal vi bygge både rekkehus og leiligheter i ulike størrelser. All parkering legges under bakken og har gitt grunnlag for gatestrukturen i planen som legger opp til gatetun der det er fotgjengere, syklister og elementer som er med på å bidra til et godt bomiljø  som prioriteres.


Planen med tilhørende saksdokument kan dere finne på kommunens nettsider

På området som vi nå skal i gang med å bygge ut har det bodd folk langt tilbake i tid. Les mer om dette her

Dere kan også lese om planen i fin artikkel i Stavanger Aftenblad den 11. oktober 2019
Uten%20navn
hafrsby_organisasjon_august_2020
shutterstock_15670045
HAFRSBY-21_09_12__DSC5487
shutterstock_15501883