TopBlob1

Her skal framtiden bygges.

Fem kilometer fra Stavanger sentrum skal Madla og Revheim samles og en helt ny
bydel vokse fram – med 4000 nye boliger og oppimot 10 000 mennesker. Tenk det. 
Også andre steder har nye bydeler vokst fram, men dette blir noe annet.
Hafrsby – et sted å leve – bo – og trives.

Her skal du kanskje bo.

Fem kilometer fra Stavanger sentrum skal Madla og Revheim samles og en helt ny bydel vokse fram – med 4000 nye boliger og oppimot 10 000 mennesker. Tenk det. Også andre steder har nye bydeler vokst fram, men dette blir noe annet. Hafrsby – et sted å leve – bo – og trives.
Hafrsby-fam-ikon

Boliger – rekkehus og leiligheter

De neste årene skal det bygges
mange nye rekkehus og leiligheter til
byens hyggelige innbyggere.
Hafrsby-ikon-skole-gml

Barnehage, skole og offentlig

Det skal også bygges nye barnehager,
skole og sykehjem i den nye bydelen – med moderne kvaliteter.
Hafrsby-handel-ikon

Næring, service
og handel

Med avsatt næringsareal, får byens
innbyggere også sitt eget lokal­senter
med handel og servicetjenester.
hafrsby_organisasjon_Jan_2018

Et grønt blikk mot fremtiden

Hvordan kan det bli?

  • NORD
  • |
  • SØR
hafrby-nord
hafrsby-soer

Kontakt

Tove Marie Sandvik Daglig leder / Hafrsby as
Hafrsby as   •   Adr. Strandkaien 2    •   4005 Stavanger