shutterstock_160940045

VELKOMMEN TIL TIMINUTTERS BYEN

Utbyggingsområdet Hafrsby (Madla-Revheim) er det største av de gjenværende hovedutbyggingsområdene i Stavanger kommune. Området, som tilhører Madla bydel og er plassert mellom Hafrsfjord og Stokkavannet, vil ferdig utbygget omfatte 4 000 boenheter, eget lokalsenter for handel og service, 30 000 m2 næringsbygg, idrettsanlegg, skoler og flere barnehager.

STATUS

Områdeplanen for Madla -Revheim er utarbeidet av Stavanger kommune, i tett samarbeid med det største utbyggerne på området. Områdeplanen ble godkjent i bystyret i januar 2018.
Hoveddelen av  området er i privat eie, og Hafrsby er nå igang med å utarbeide detaljplan for området som ligger like vest for Madlaleien og Kompani Linges vei, i den sørveste del av området.
Detaljplanen er 1g. behandlet og forventes å komme til 2g. behandling tidlig høst 2020.

Området som vil få gode solforhold og deler av bebyggelsen vil få god utsikt ut over Hafrsfjord. Nærhet til turområder inne på utbyggingsområdet, ned mot og langs Hafrsfjord og opp mot Stokkavannet er også viktige kvaliteter..
Hafrsby-miljoe-by-ikon
Den blågrønne faktor
 
”Blågrønn faktor” er en planleggingspraksis for å sikre større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter, som ivaretakelse av grønne områder og vannhåndtering. I Hafrsby har Stavanger Kommune lagt stor vekt på grønne lunger og flere områder med grøntdrag for de som bor her. Blågrønne innslag i omgivelsene har positive konsekvenser for bomiljøet. Også vannhåndtering blir stadig mer aktuelt i forhold til klimaendringer.
 
Hafrsby-fam-ikon
Boltreplass til tusen
 
Hjertet i planen er et stort grøntareal som kommer til å framstå som et massivt park- og lekeområde, med toppmoderne idrettsanlegg som vil by på fotballbaner, tennisbaner og basketbane. Et garantert samlingspunkt – for store og små.

 
Hafrsby-skolel-ikon
Der framtiden bygges
 
I tillegg til allerede etablerte offentlige bygninger, skal det reises flere nybygg. I Hafrsby finner du også den Internasjonale skolen i Stavanger.

 
shutterstock_15670045
shutterstock_48737956

Et grønt blikk mot fremtiden

Hvordan kan det bli?

  • NORD
  • |
  • SØR
hafrby-nord
hafrsby-soer
hafrsby_organisasjon_august_2020

Kontakt

Ingvar Sikveland daglig leder / Hafrsby as
906 71 533 / E-POST
Hafrsby as   •   Adr. Welhavens vei 4    •   4319 Sandnes