shutterstock_9380755

KORT OM SELSKAPET

6 markante byggselskaper har gått sammen og dannet utbygningsselskapet Hafrsby as for å skape noe helt unikt – til beste for bydelen. Fellesnevneren er at de er solide selskaper med mye erfaring og kompetanse.

Utbyggerne

Utbyggerne Øster Hus, Jadarhus Gruppen, Øgreid Eiendom Utvikling, Solon Eiendom , Mester Gruppen og Optimera som disponerer 53 % av utbyggingspotensialet, har gått sammen i et felles utbyggingsselskap - Hafrsby AS - med formål å utvikle ca 385 000 m2 i hovedsak til boligformål
(ca 2 100 boenheter).
 

Hafrsby AS er i dialog med Stavanger Utvikling KF om utvikling av planområdets overordnete infrastruktur.
hafrsby_organisasjon_April_2020
shutterstock_15670045
HAFRSBY-21_09_12__DSC5487
shutterstock_15501883

Kontakt

Ingvar Sikveland daglig leder / Hafrsby as
906 71 533 / E-POST
Hafrsby as   •   Adr. Welhavens vei 4    •   4319 Sandnes