shutterstock_9380755

KORT OM SELSKAPET

5 markante byggselskaper har gått sammen og dannet utbygningsselskapet Hafrsby as for å skape noe helt unikt – til beste for bydelen. Fellesnevneren er at de er solide selskaper med mye erfaring og kompetanse.

Utbyggerne

Utbyggerne Øster Hus, Jadarhus Gruppen, Øgreid Eiendom Utvikling, Solon Eiendom og Mestergruppen Eiendom som disponerer 53 % av utbyggingspotensialet, har gått sammen i et felles utbyggingsselskap - Hafrsby AS - med formål å utvikle ca 385 000 m2 i hovedsak til boligformål
(ca 2 100 boenheter).
 

Hafrsby AS er i dialog med Stavanger Utvikling KF om utvikling av planområdets overordnete infrastruktur.
hafrsby_organisasjon_august_2020
shutterstock_15670045
HAFRSBY-21_09_12__DSC5487
shutterstock_15501883

Kontakt

Ingvar Sikveland daglig leder / Hafrsby as
906 71 533 / E-POST
Hafrsby as   •   Adr. Welhavens vei 4    •   4319 Sandnes