shutterstock_9380755

KORT OM SELSKAPET

6 markante byggselskaper har gått sammen og dannet utbygningsselskapet Hafrsby as for å skape noe helt unikt – til beste for bydelen. Fellesnevneren er at de er solide selskaper med mye erfaring og kompetanse.

Utbyggerne

Utbyggerne Øster Hus, Jadarhus Gruppen, Øgreid Eiendom Utvikling, Kruse Smith Eiendom, Partner Tre og Optimera som disponerer 53 % av utbyggingspotensialet, har gått sammen i et felles utbyggingsselskap - Hafrsby AS - med formål å utvikle ca 385 000 m2 i hovedsak til boligformål
(ca 2 100 boenheter).
 

Hafrsby AS er i dialog med Stavanger Utvikling KF om utvikling av planområdets overordnete infrastruktur.
hafrsby_organisasjon_Jan_2020
shutterstock_15670045
HAFRSBY-21_09_12__DSC5487
shutterstock_15501883

Kontakt

Henning Berge prosjektleder / Hafrsby as
Hafrsby as   •   Adr. Strandkaien 2    •   4005 Stavanger